Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

آخرین اخبار پگاه سیستم

 • خودتان را دوست داريد يا مشتري را؟ +

  شما نه تنها باید شعله خدمات دهی را با داشتن روحیه «دوستدار مشتری» همواره روشن نگه دارید، بلکه باید به عنوان یک مدیر مطمئن شوید که کارمندان ادامه مطلب 27 آبان 1396
 • قيمت گذاري و حركت روي لبه خط +

  معمولاً هزینه های تولید محصول خدماتی هر موسسه، حداقل قیمت (قیمت کف) و تصور مشتریان از فایده آن محصول حداکثر قیمت (قیمت سقف) محصول آن موسسه را ادامه مطلب 24 آبان 1396
 • بهبود نرخ وفاداری مشتری به سبک جف بزوس +

  جف بزوس مدیرعامل بزرگ ترین شرکت آمریکایی یعنی آمازون است. آمازون دارای بیشترین تعداد مشتریان وفادار است و گفته می شود این را مدیون استراتژی ها و ادامه مطلب 23 آبان 1396
 • مشتریان همیشه وفادار؟ ممكن است؟ +

  میدانیم که نگه داشتن مشتریان فعلی آسانتر از جذب مشتری جدید می باشد اما در اغلب موارد کسب و کارها بر جذب مشتریان جدید متمرکز می شوند. ادامه مطلب 22 آبان 1396
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)