عنوان تاریخ انتشار
اپليكيشن ها، مشكل شما را درباره مشتري حل مي كنند 02 مهر 1396
مشتري گرايي به سبک فراری! 01 مهر 1396
اين سوال نشان ميد هد چه اندازه مشتري گرا هستيد 29 شهریور 1396
مارکتینگ منهای فروش 28 شهریور 1396
اين ابزارهاي كارآمد! 27 شهریور 1396
بایدها و نبایدهای برنامه وفاداری در بانک ها 26 شهریور 1396
همه اهرم هاي جذب و حفظ مشتري 25 شهریور 1396
محيط كار شاد، مشتريان را هم شاد مي كند 22 شهریور 1396
راه هايي براي بازگرداندن مشتري به بانك 21 شهریور 1396
تغییرات را از رفتار با مشتري شروع كنيد 20 شهریور 1396
برنامه وفاداری براي بانک ها 19 شهریور 1396
محتوا غير از بازاريابي، CRM هم هست! 15 شهریور 1396
تاثير مكان در جذب مشتري 14 شهریور 1396
وقتي مشتري برايتان بازاريابي مي كند! 13 شهریور 1396
هزار راه براي تماس با مشتری 12 شهریور 1396
بهترين راه هاي ارتباط با مشتری كدام است؟ 11 شهریور 1396
گسترش ارتباطات شركت با كمك مشتريان! 08 شهریور 1396
هدايت مشتري در حراجي هاي آنلاين! 07 شهریور 1396
مدیریت استراتژیک، گامي به سوي جذب مشتري بيشتر 06 شهریور 1396
حمایت از کسب و کار و راه هاي پيش رو 05 شهریور 1396
مديريت مشتريان، به بازخوردهاي صادقانه هم نياز دارد 04 شهریور 1396
مديريت محصول به رضايت مشتري منجر مي شود 01 شهریور 1396
در ستايش مشتري ناراضي! 01 شهریور 1396
چگونه كسب و كار خود را نو آورتر كنيم؟ 31 مرداد 1396
گوش شنوا، گامي به سوي جذب مشتري بيشتر 30 مرداد 1396

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)