icon-ps-crm

گروه نرم افزاری پگاه سیستم ، در سال 1382 با مشارکت جمعی از کارشناسان حرفه ای و با تجربه فعالیت خود را آغاز نموده و از زمان تاسیس سعی در استفاده بهتر از تکنولوژی اطلاعات، جهت بهره وری و بهینه سازی سیستم های مختلف داشته است.

بر این اساس  باور داریم علاوه بر حرکت در راستای تحقق چشم اندازها و برنامه های از پیش تدوین شده، نسبت به منابعی که جامعه در اختیار ما قرار داده است ، مسئولیم. امروزه با شدت گرفتن رقابت شاهد پیشی گرفتن تمرکز بر روی روابط ، به جای تمرکز بر روی مبادله هستیم.در وضعیتی که میزان عرضه زیاد است و بیشتر بازارها در مرحله ی بلوغ به سر می برند، مشتریان جدید به سختی یافت می شوند.علاوه بر این اعلام شده است که کسب یک مشتری جدید شش تا نه برابر حفظ مشتریان قبلی ، هزینه در بر خواهد داشت.بنابراین ، نیاز مبرم به نگهداری مشتریان فعلی به شدت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها احساس می شود

از این رو ما، اعضای خانواده  پگاه سیستم  ، برآن شدیم تا با راه اندازی  این سایت ، با هدف  افزایش آگاهی ، دانش و استفاده آسان و بهینه کلیه مدیران ، کارشناسان، محققین و علاقه مندان حوزه های CRM  مدیریت ارتباط با مشتری ، یکی از راهبردهای کسب و کار است که با پیشرفت فناوری تقویت می شودواز طریق آن ، شرکت‌ها به ایجاد ارتباط سودمند بر پایه‌ی بهینه سازی ارزش دریافتی و ادراکی مشتریان می پردازند.

مزایای کاربردی مدیریت روابط مشتریان

مبنای مدیریت ارتباط با مشتری ، ارزشی است که به مشتری ارائه می شود و این ارزش،چیزی است که مشتری درک مثبتی از آن دارد. در مطالعه‌ای موردی، با تمرکز بر مزایای حفظ ارتباط با مشتری، مزایای آن در سه طبقه به شرح زیر ارائه شده است:

  1. اطمینان: کاهش سردرگمی،اطمینان به ارائه دهنده خدمات و احساسی آکنده از اعتماد به او
  2. مزایای اجتماعی : متمایز کردن مشتریان ،آشنایی مشتریان با کارکنان و توسعه روابط دوستانه با مشتریان
  3. بهره مندی از خدمات بیشتر: خدمات اضافی،قیمت های ویژه و اولویت بیشتر،در مقایسه با دیگر مشتریان

از آنجا که یکی از دارایی‌های کلیدی هر سازمان،مشتریان آنها هستند،با استفاده از این رویکرد،حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به خریدهای مجدد،زمینه ساز بقای سازمان است و این هدف اصلی هر سازمان است.از جنبه دیگر،با ورود فناوری اطلاعات به سازمان‌ها زیر چتر مدیریت ارتباط با مشتری،زمینه‌ای فراهم می شود تا سازمان‌ها به سمت سازمان‎‌های هوشمند و دانش محور حرکت کنندو با بکارگیری نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری،هزینه‌های پردازش اطلاعات را کاهش دهند و ارتباط با مشتریان در زمان کمتر و با سرعت بیشتری صورت گیردکه نتیجه نهایی آن ، افزایش قدرت رقابتی سازمان در محیط پر تلالم امروزی است.

 ،مدیریت خدمات که با استفاده از سیستم CRM می‌توان مواردی نظیر قیمت دهی به مشتری وپردازش آن گرفته تا گرفتن سفارش و مشخص سازی بهترین فرد برای برخورد با مشتری و... و با در دسترس قراردادن ترجمه مقالات روز این حوزه جهت نشر هر چه بیشتر فرهنگ ارتباط با مشتری یا مشتری مداری در متن جامعه بخشی از مسئولیت های اجتماعی خود را ایفاء نماییم.

باور داریم که دانش و تجربه‌ای که طی سال‌ها در  پگاه سیستم  به‌دست آمده، منبع ارزشمندی است و ما خود را مسئول می‌دانیم که آن را در اختیار همه‌ی علاقه مندان قرار دهیم. و می‌خواهیم نقشی کوچک در مسیر ساختن فردای سرزمین‌مان داشته باشیم .

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)