icon-pegahsystem

شرکت «مشاورین پگاه‌سیستم پیشرو» با همراهی گروهی از متخصصان نرم‌افزار و با هدف ایجاد تحول در عرصۀ تولید نرم‌افزار در بازارهای داخلی، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد. در نگاهی گذرا، انگیزه‌های شکل‌گیری این مجموعه را از دید بنیان‌گذاران آن می‌توان چنین برشمرد:

به‌هم‌آمیزیِ هم‌زمان توان مدیریتی و دانش تخصصی

نیاز فزایندۀ بازار و کم‌شماربودن شرکت‌هایی که از توان تولید نرم‌افزار و مدیریت کسب‌و کار به‌موازات یکدیگر برخوردار باشند، انگیزه‌بخش ما برای قدم‌نهادن در این راه بود. هنگام شروع فعالیت «پگاه‌سیستم»، اغلب شرکت‌های داخلیِ فعال در صنعت فنّاوری اطلاعات، یا از دانش روزآمدِ این عرصه بی‌بهره بودند و زیربنای فنّی اتکاپذیری در چنته نداشتند، یا باوجود برخورداری از سرمایه‌های تخصصی و بنیۀ علمی و فنی، توانایی کافی برای مدیریت مؤثر منابع سازمانی خود ‌در اختیار نداشتند. بر این اساس، بنیان‌گذاران «پگاه‌سیستم» عزم خود را جزم کردند تا بتوانند در صنعت نرم‌افزار کشور، مجموعه‌ای با توانمندیِ درخور و مناسب برپا سازند که هم‌ در مدیریت، ممتاز عمل کند و هم در دانش فنی و تخصصی سرآمد باشد.

سرمایه‌گذاری چشمگیر برای توسعۀ فعالیت‌ها

«پگاه‌سیستم» برای داشتن حضوری حداکثری در صنعت فنّاوری اطلاعات کشور و همچنین ارائۀ راهکارهای مؤثر به مشتریان، افزون بر تلاش برای به‌کارگیری آخرین دانش و فنّاوریِ روز در تولید و توسعۀ مجموعۀ یکپارچۀ سیستم اطلاعات مدیریت، بر آن بوده است که شرکتی با سرمایۀ چشمگیر مالی پایه‌گذاری کند.

ترکیب توسعه و چابکی در سازمان

وقفه در توسعه‌یافتگی سازمان‌ها برخاسته از لختیِ ناشی از نظام بوروکراسی است. بیشترِ سازمان‌ها پس از طی مراحل رشد خود، درگیرِ نظام اداری می‌شوند و در دام قواعد دست‌وپاگیر آن گرفتار می‌آیند. کاغذمحوری بستری مناسب برای کندترکردن نظام اداری است؛ زیرا مشخص‌شدن سرنوشت مکاتبات اداری گاهی روزها به‌درازا می‌انجامد. وجهۀ همت «پگاه‌سیستم» فعالیت بر بستر سازمانی است که در کنار توسعه‌یافتگی، چابک باشد و بی‌نیاز از کاغذ. تاکنون نیز فعالیت خود را با همین هدف دنبال کرده است. البته بدیهی می‌نماید که چابکیِ «پگاه‌سیستم» تنها مرهون تحول در نظام بوروکراسی نیست؛ بلکه اتخاذ استراتژی‌های دقیق، نگاهی دیگرگون به مدیریت فرایندهای سازمان، استفاده از نیروهای خلاق و پویا و... رهیافت‌هایی است که چابکی را برای «پگاه‌سیستم» به ارمغان آورده است.

تصویر فرارو

«پگاه‌سیستم» از آغاز، هدف پایانی خویش را تبدیل‌شدن به شرکتی پیشتاز در عرصۀ فعالیت‌های نرم‌افزاری ترسیم کرده و برای دستیابی به این هدف، فعالیت خود را به‌صورت جدی و با عزمی سازمانی در پیش گرفته است. سال‌های آغازین تأسیس این شرکت به صَرف‌کردن هزینه و زمان برای پژوهش‌های معطوف به تولیدِ محصولاتی اختصاص یافت که نیاز مشتریان را به یکپارچگی سازمانی، به‌طور کامل برطرف سازد و در تناسبِ تام با صنعت و فعالیت مشتریان باشد. در همین مدت و به‌موازات شکل‌گیری بخش‌های تولیدی، مطالعات بسیاری روی نیازسنجی مشتریان صورت گرفت و ویژگی‌هایی پیش‌بینی شد که افزون بر پاسخ به این نیازها، در آینده نیز توسعه‌پذیر و منعطف با پیشرفت باشند. بخش‌های بازاریابی،فروش و پشتیبانی فروش «پگاه‌سیستم» نیز پژوهش‌های مستمری برای شناخت بازارهای هدف و تعیین استراتژی‌های فروش در پیش گرفتند.

افزون بر این‌ها، «پگاه‌سیستم» در پیمودن مسیر رشد خویش از کاربستِ دانش مشاوران و متخصصان این حوزه غافل نبوده و همکاری‌های نزدیکی با مشاوران توانمند رقم زده است. اینک و پس از سال ها تلاش، «پگاه‌سیستم» خود را آمادۀ فعالیت جدی‌تر در بازار، برای پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان در این زمینه‌ها می‌داند:

۱. تولید و ارائۀ راهکارهای نرم‌افزاری برای شرکت‌ها و سازمان‌ها؛

۲. امکان‌سنجی، تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری سیستم‌های نرم‌افزاری براساس نیاز مشتریان وبازار؛

۳. ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان در هنگام خرید و ارائه راهکار متناسب با نیاز مشتری؛

۴. نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی از راهکارهای ارائه‌شده؛

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)