نرم‌ افزار خدمات پس از فروش (CSS)

icon-ps-salealt

 

ارائه و مدیریت خدمات پس‌ازفروش که از زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتری آغاز می‌شود، با افزایش تدریجی تعداد مشتریان می‌تواند زمان و هزینه ی سازمان را به‌ میزان چشمگیری متوجه خود سازد. کار ویژه خدمات پس‌از فروش عبارت است از: نگهداری اطلاعات هر مشتری، به‌تفکیک نوع خدمت یا کالای خریداری‌شده و نیز زمان و نوع قرارداد و...، اختصاص شناسه‌هایی همچون شماره اشتراک، شماره فاکتور، شماره قرارداد، کارت گارانتی و...، مدیریت خدمات براساس شناسه‌‌ های یادشده و... .

روشن است که شیوۀ نابجا و کیفیت بدِ ارائه این خدمات به‌سادگی می‌تواند مشتری بالقوه‌ راضی را به مشتری ناراضی و معترض تبدیل کند. استفاده از نرم افزاری خودکار که در مدیریت خدمات پس‌از فروش یاریگر مدیران سازمان باشد، می‌تواند دغدغه و نگرانی حاصل از ارائه این خدمات را به حداقل برساند و درعین‌حال با کاهش دخالت‌‌های انسانی در روند این فعالیت‌ها، از احتمال بروز خطا و کندی بکاهد. نرم افزار خدمات پس‌ از فروش«پگاه سیستم» نیز یکی دیگر از نرم افزارهای یکپارچه است که با نرم افزار انبار، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری(نرم افزار CRM ) ، نرم افزار فروش، نرم افزار خزانه‌داری و نرم افزار حسابداری در ارتباط است و به‌همین دلیل می‌تواند اطلاعات لازم را برای ارائه خدمات به مشتریان، از این نرم افزارها دریافت و اطلاعات تولیدی خود را به آن‌ها منتقل سازد. 

ویژگی‌ها و امکانات

 • صدور فرم پذیرش (RMA)، بررسی وضعیت ظاهری کالا، صدور فرم دستور کار، صدور فرم گزارش کار و...
 • خدمات پس‌ازفروش در داخل سازمان یا محل مشتری
 • خدمات بر مبنای شمارۀ اشتراک، شمارۀ فاکتور، شمارۀ قرارداد، کارت گارانتی و کارت سرویس دور‌ه‌ای
 • صدور صورت‌حساب کالا و خدمات ارائه‌شده
 • صدور درخواست کالا از انبار
 • ثبت کارت گارانتی و استفاده از شمارۀ سریال برای کنترل قطعات و خدمات ارائه‌شده روی دستگاه مدنظر
 • کنترل و نگهداری اطلاعات قرارداد‌های خدمات پس‌ازفروش
 • صدور کارت سرویس دور‌ه‌ای و کنترل آن با استفاده از سریال قطعات
 • ارتباط کامل با سیستم انبار و خزانه‌داری و حسابداری
 • کنترل هزینۀ قطعات مصرفی و تعمیری برای ارائۀ خدمات براساس قرارداد
 • کنترل و ردیابی پس از صدور فاکتور برای مشتری یا انعقاد قرارداد خدمات پس‌ازفروش
 • دسترسی به تمامی سوابق خدمات ارائه‌شده به‌تفکیک جزئیات
 • ثبت و پردازش عملیات تعمیرات از قبیل رسید دریافت کالا، اِشکالات فنی، ریز عملیات انجام‌شده در بازۀ زمانی گارانتی، هزینۀ قطعات مصرفی، تحویل کالا به مشتری و صدور صورت‌‌حساب خدما
 • کنترل وضعیت گارانتی کالا و زیرمجموعۀ کالا، در تمامی مراحل ارائۀ خدمات
 • انجام‌دادن خدمات در خارج و داخل شرکت و ثبت و نظارت بر مراحل آن
 • جمع‌آوری اطلاعات نمایندگی‌ها در دفتر مرکزی و پردازش آن‌ها
 • صدور فاکتور خدمات بر مبنای اسناد تحویل فروش سیستم انبار
 • صدور اسناد مالی

راهکارها

 

 • گزارش صورت‌جلسۀ خدمات ارائه‌شده به مشتریان
 • گزارش سوابق خدمات ارائه‌شده به مشتری در بازه‌‌های زمانی مختلف، به‌تفکیک جزئیات
 • گزارش وضعیت گارانتی، در تمامی مراحل ارائۀ خدمات
 • گزارش از خدمات و قطعات مصرفی ارائه‌شده در قبال دستگاه خاص در مدت گارانتی و بعد از آن
 • گزارش مرور خدمات پس‌ازفروش
 • گزارش عملکرد سرویس‌کاران و کارشناسان
 • گزارش دستورکار‌های باز
 • گزارش فاکتورهایی که بدون دستورکار صادر شده‌اند
 • گزارش کنترلی با انبار و حسابداری
 • گزارش کالا‌های امانی نزد سرویسکاران و کارشناسان
 • گزارش نصب و سرویس کالاهایی که خدمات گارانتی روی آن‌ها انجام پذیرفته است
 • گزارش کارت گارانتی

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)